Dokumenty

ZPSS v SR prezentácia 2017

Tlačivo na poukázanie 2% z dane

Zborník z konferencie „SOCIÁLNE SLUŽBY AKO VEREJNÝ ZÁUJEM 2016“ – 11.02.2016

Prihláška za člena ZPSSvSR

Zborník z konferencie „SOCIÁLNE SLUŽBY AKO VEREJNÝ ZÁUJEM 2015“ – 20.01.2015

STANOVY Občianskeho združenia

MEMORANDUM o partnerstve a spolupráci medzi Trnavským samosprávnym krajom a ZPSSvSR

Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb – metodické východiská