Aktuality


Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike oslavuje už 10 rokov od svojho založenia

Milé kolegyne, kolegovia, poskytovatelia sociálnych služieb a všetci, ktorí v sociálnych službách pôsobíte alebo sa o túto potrebnú, ale neľahkú oblasť zaujímate.

Cieľom tohto článku je pri príležitosti 10. výročia vzniku Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Vám v krátkosti priblížiť jeho históriu a podať Vám informácie o aktuálnom dianí a súčasnej situácii. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom dokumente tu.


Historicky VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti naozaj výnimočnú akciu, ktorú v novembri  tohto roku usporiada pridružený člen nášho zväzu INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o.

Túto akciu organizuje tak jedinečný človek akým je pani PhDr. Karolína Maloň Friedlová. Pani doktorka Friedlová dlhoročným oduševneným šírením Konceptu bazálnej stimulácie v zdravotnom a sociálnom systéme v SR a ČR  naozaj pozitívne zmenila osudy mnohých dotknutých osôb.

Koncept bazálnej stimulácie je už všeobecne známy a verím, že tak ako aj ja si nenecháte újsť možnosť naživo vidieť resp. stretnúť sa s autormi konceptu, ktorý je založený na ľudskom a ku každému jednotlivcovi špecifickom prístupe.

Veľkým pozitívom tejto akcie je aj geografická blízkosť Ostravy a dobrá dopravná dostupnosť. Takže príjmite prosím srdečné pozvanie a teším sa na osobné stretnutie s mnohými z Vás. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcom texte. Ing. Anton Machola, podpredseda ZPSSvSR

Program kongresu tu


Sociálne služby ako verejný záujem 2017

Zväz poskytovateľov sociálnych služieb
v Slovenskej republike
s podporou Žilinského samosprávneho kraja
zrealizoval 9. februára 2017 odbornú medzinárodnú konferenciu v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja

Sociálne služby ako verejný záujem 2017

Záznam z konferencie tu

Prezentácia zväzu tuDarujte 2% z daní – Urobte krok, ktorý pomáha‎, tlačivo na stiahnutie tu. Ďakujeme!